برچسب: نهال گیلاس مشهدی

نهال گیلاس مشهدی

نهال گیلاس مشهدی ار ارقام با کیفیت گیلاس در ایران میباشد این رقم گیلاس میان رس بوده و از رنگ و طعم بالایی برخوردار میباشد به دلیل تولید در کوه پایه ای شهر از قیمت تجاری بالایی برخوردار میباشد و برای صادرات نیز استفاده میگردد نهال گیلاس مشهدی پیوندی اصلاح شده به دلیل تولید در خزانه واقع در مشهد و سازگار با آب و هوای گرم و خشک گزینه مناسب جهت احداث باغ گیلاس در مناطق کم آب میباشد