برچسب: فهرست سموم نماتد کش

فهرست سموم نماتد کش

فهرست سموم نماتد کش نماتد کش نماکور ( فن آمیفوس ) گرانول 10% ساخت بایر برای نماتد زخم ریشه چای و مولد گره ریشه پسته به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع. – نماتد کش راگبی ( کادوسافوس ) گرانول 10% ساخت FMC برای کنترل نماتد ریشه به مقدار 5 تا 15 […]