برچسب: آفت پسیل گلابی Psylla pyricola،سموم پسیل گلابی پسیل گلابی چیست زیست شناسی پسیل گلابی درمان عسلک گلابی سمپاشی درخت گلابی آفات درخت گلابی سنک گلابی آتشک گلابی

آفت پسیل گلابی Psylla pyricola

آفت پسیل گلابی Psylla pyricola خسارت #آفت پسیل گلابی در نواحي گرم و خشك بيشتر از نقاط سرد و مرطوب است. #آفت پسيل گلابي در دوره پورگي و حشره كامل مقدار زيادي شيره گياهي مكيده و پس از جذب مواد مورد نياز بقيه را با تغييراتي به صورت مايع چسبناك دفع مي‌كند. از اين رو […]