دسته: بهترین کود برای درخت گیلاس

بهترین کود برای درخت گیلاس

بهترین کود برای درخت گیلاس ميزان كودمورد نیاز برای درخت گیلاس  بسته به خاك زمين متغيير است  بهترين كود همان كود پوسيده دامي است كه موجب بهبود بافت خاك مي شود. نكات مهم در كود دهي:درخت گیلاس به دستور آزمايشگاه خاك شناسي عمل كنيد٬كود اضافه علاوه بر زيان مالي موجب تخريب بافت خاك و همچنين […]