بهترین کود برای درخت گیلاس

بهترین کود برای درخت گیلاس

ميزان كودمورد نیاز برای درخت گیلاس  بسته به خاك زمين متغيير است  بهترين كود همان كود پوسيده دامي است كه موجب بهبود بافت خاك مي شود.

نكات مهم در كود دهي:درخت گیلاس

  • به دستور آزمايشگاه خاك شناسي عمل كنيد٬كود اضافه علاوه بر زيان مالي موجب تخريب بافت خاك و همچنين آلوده شدن محيط زيست مي شود.
  • نهال  گیلاس در 3 سال اول چون رشد رويشي داشته٬ فقط  نياز به كود ازته دارد٬ و از سال چهارم چون درخت شروع به ميوه دهي مي كند كود فسفره وپتاسه هم نياز است.
  • كود مورد نياز درختان بارور گيلاس ازت٬ فسفر و پتاس مي باشد.

نكته مهم: براي درخت گيلاس مصرف كود حيواني در اوايل فصل پاييز مناسب است٬ وكودهاي ازته هر ساله نياز است.

  • درخت علاوه بر ازت پتاس و فسفر به عناصر ريز مغذي هم نياز دارد كه بايد هر ساله تامين شود و يكي از بهترين روش كودهي ريز مغذي محلول پاشي به وسيله سمپاش وجذب توسط برگ است. محلول پاشي آهن و روي در بهار در صورت مشاهده علايم كمبود در برگ (زمينه زرد رنگ بدون تغيير رنگ رگبرگ) به فاصله 14 روز 2-3 بار تكرار شود.
  • بهترين راه كودهي پایه درخت گیلاس چالكود است

mashhadadmin

نهالستان مشهد نهال

ارسال دیدگاه